Şəxsi məlumatların emalı siyasəti

1. Ümumi müddəalar

Bu şəxsi məlumatların emalı siyasəti 27 iyul 2006 -cı il tarixli Federal Qanunun tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. 152-ФЗ “Şəxsi məlumatlar haqqında” və Fineweb (bundan sonra Operator olaraq adlandırılacaq) tərəfindən alınan fərdi məlumatların işlənməsi prosedurunu və şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirləri müəyyən edir.

1.1. Operator, şəxsi məlumatlarını, şəxsi və ailə sirrini qorumaq da daxil olmaqla, şəxsi məlumatlarını emal edərkən insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına riayət edilməsini öz fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin ən vacib məqsədi və şərti olaraq qoyur.

1.2. Bu Operatorun şəxsi məlumatların işlənməsi ilə bağlı siyasəti (bundan sonra Siyasət adlandırılacaq), Operatorun https://fnwb.ru saytına daxil olanlar haqqında əldə edə biləcəyi bütün məlumatlara tətbiq edilir.

2. Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar

2.1. Şəxsi məlumatların avtomatlaşdırılmış işlənməsi – kompüter texnologiyalarından istifadə edərək fərdi məlumatların işlənməsi;

2.2. Şəxsi məlumatların bloklanması – şəxsi məlumatların işlənməsinin müvəqqəti dayandırılması (şəxsi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün işlənmənin zəruri olduğu hallar istisna olmaqla);

2.3. Veb sayt – https://fnwb.ru şəbəkə ünvanında İnternetdə olmasını təmin edən bir sıra qrafik və məlumat materialları, habelə kompüter proqramları və verilənlər bazası;

2.4. Şəxsi məlumatlar məlumat sistemi – verilənlər bazasında olan fərdi məlumatların toplusu və onların işlənməsini təmin edən informasiya texnologiyaları və texniki vasitələr;

2.5. Şəxsi məlumatların fərdiləşdirilməsi – əlavə məlumatlardan istifadə etmədən şəxsi məlumatların müəyyən bir İstifadəçiyə və ya digər şəxsi məlumat subyektinə aid olmasını müəyyən etmək mümkün olmayan hərəkətlər;

2.6. Şəxsi məlumatların işlənməsi – avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə və ya şəxsi məlumatlarla belə vasitələrdən istifadə etmədən həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) toplusu, qeyd edilməsi, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, aydınlaşdırılması (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması da daxil olmaqla. , şəxsi məlumatların istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, daxil olması), şəxssizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi;

2.7. Operator – fərdi məlumatları təşkil edən və (və ya) işləyən, habelə fərdi məlumatların işlənmə məqsədlərini, fərdi məlumatların tərkibini təyin edən müstəqil bir orqan və ya digər şəxslərlə birlikdə dövlət orqanı, bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs. şəxsi məlumatlar ilə işlənmiş, edilən hərəkətlər (əməliyyatlar);

2.8. Şəxsi məlumatlar – https://fnwb.ru saytının müəyyən və ya müəyyən bir İstifadəçisinə birbaşa və ya dolayı yolla aid olan hər hansı bir məlumat;

2.9. İstifadəçi – https://fnwb.ru saytına daxil olan hər kəs;

2.10. Şəxsi məlumatların verilməsi – şəxsi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına yönəlmiş hərəkətlər;

2.11. Şəxsi məlumatların yayılması – şəxsi məlumatların qeyri -müəyyən bir dairəyə açıqlanması (şəxsi məlumatların ötürülməsi) və ya məhdud olmayan sayda şəxsin şəxsi məlumatları ilə tanış olmaq, o cümlədən şəxsi məlumatların mediada yayılması, yerləşdirilməsi məqsədi ilə edilən hər hansı bir hərəkət. məlumat və telekommunikasiya şəbəkələri və ya hər hansı digər şəkildə şəxsi məlumatlara çıxış təmin edilməsi;

2.12. Şəxsi məlumatların sərhədyanı köçürülməsi – şəxsi məlumatların xarici dövlətin ərazisinə xarici dövlətin səlahiyyətinə, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə ötürülməsi;

2.13. Şəxsi məlumatların məhv edilməsi – şəxsi məlumatların sistemində şəxsi məlumatların məzmununu daha da bərpa etmənin mümkün olmaması və (və ya) şəxsi məlumatların maddi daşıyıcılarının məhv edilməsi nəticəsində şəxsi məlumatların geri dönməz şəkildə məhv edilməsi ilə əlaqəli hər hansı bir hərəkət.

3. Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını emal edə bilər

3.1. Tam Adı;

3.2. E -poçt ünvanı;

3.3. Telefon nömrələri;

3.4. Ayrıca, sayt İnternet statistikası xidmətlərindən (Yandex Metrica və Google Analytics və digərləri) istifadə edərək ziyarətçilər haqqında anonim məlumatları (çerezlər daxil olmaqla) toplayır və emal edir.

3.5. Siyasətin mətnində bundan sonra yuxarıda göstərilən məlumatlar şəxsi məlumatların ümumi konsepsiyası ilə birləşdirilir.

4. Şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədləri

4.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını emal etməkdə məqsəd e -poçt göndərməklə İstifadəçiyə məlumat verməkdir.

4.2. Operator həmçinin İstifadəçiyə yeni məhsul və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif hadisələr barədə bildiriş göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi, Operatora info@fnwb.ru e-poçt ünvanına “Yeni məhsul və xidmətlər və xüsusi təkliflər haqqında bildirişlərin rədd edilməsi” yazılı bir məktub göndərərək hər zaman məlumat mesajları almaqdan imtina edə bilər.

4.3. Anonim İstifadəçi məlumatlarını toplayırıq

İnternet statistikası xidmətlərinin köməyi ilə İstifadəçilərin saytdakı hərəkətləri haqqında məlumat toplamağa, saytın keyfiyyətini və məzmununu yaxşılaşdırmağa xidmət edir.

5. Fərdi məlumatların işlənməsi üçün hüquqi əsaslar

5.1. Operator İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını yalnız İstifadəçi tərəfindən https://fnwb.ru saytında yerləşən xüsusi formalar vasitəsi ilə doldurulduqda və/və ya göndərdikdə emal edir. Müvafiq formaları doldurmaq və / və ya şəxsi məlumatlarını Operatora göndərməklə İstifadəçi bu Siyasətlə razılaşır.

5.2. Operator İstifadəçinin brauzerinin parametrlərində icazə verildiyi təqdirdə İstifadəçi haqqında anonim məlumatları emal edir (çerezlərin saxlanması və JavaScript texnologiyasının istifadəsi aktivdir).

6. Fərdi məlumatların toplanması, saxlanması, ötürülməsi və digər emal növləri

Operator tərəfindən işlənilən şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi, şəxsi məlumatların qorunması sahəsində mövcud qanunvericiliyin tələblərinə tam riayət etmək üçün zəruri olan hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə təmin edilir.

6.1. Operator şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və icazəsiz şəxslərin şəxsi məlumatlarına girişi istisna etmək üçün bütün mümkün tədbirləri görür.

6.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları, mövcud qanunvericiliyin tətbiqi ilə əlaqədar hallar istisna olmaqla, heç bir halda üçüncü şəxslərə verilməyəcəkdir.

6.3. Şəxsi məlumatlarda qeyri-dəqiqliklər aşkar edildikdə İstifadəçi Operatorun info@fnwb.ru e-poçt ünvanına “Şəxsi məlumatların yenilənməsi” işarəsi ilə bildiriş göndərməklə müstəqil olaraq onları yeniləyə bilər.

6.4. Şəxsi məlumatların işlənməsi müddəti məhdud deyil. İstifadəçi, “Şəxsi məlumatların işlənməsinə razılığın ləğv edilməsi” qeydi ilə Operatorun info@fnwb.ru e-poçt ünvanına e-poçt vasitəsilə bildiriş göndərməklə istənilən vaxt şəxsi məlumatların işlənməsinə razılığını ləğv edə bilər.

7. Şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsi

7.1. Şəxsi məlumatların transsərhəd köçürülməsinə başlamazdan əvvəl, operator şəxsi məlumatların ötürülməsi nəzərdə tutulan xarici dövlətin şəxsi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının etibarlı qorunmasını təmin etdiyinə əmin olmalıdır.

7.2. Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən xarici dövlətlərin ərazisindəki şəxsi məlumatların transsərhəd köçürülməsi yalnız şəxsi məlumatların subyektinin şəxsi məlumatlarının və / və ya transsərhəd ötürülməsinə yazılı razılığı olduqda həyata keçirilə bilər. şəxsi məlumatların subyektinin tərəf olduğu müqavilənin icrası.

8. Yekun müddəalar

8.1. İstifadəçi info@fnwb.ru elektron poçtu ilə Operatorla əlaqə saxlayaraq şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə əlaqədar maraqlandıran hər hansı bir açıqlama ala bilər.

8.2. Bu sənəd, Operator tərəfindən şəxsi məlumatların işlənməsi siyasətindəki hər hansı bir dəyişikliyi əks etdirəcəkdir. Siyasət yeni bir versiya ilə əvəz olunana qədər qeyri -müəyyən müddət ərzində etibarlıdır.

8.3. Siyasətin cari versiyası İnternetdə https://fnwb.ru/az/privacy saytında sərbəst şəkildə mövcuddur.

Menyu